2013

  • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2013 – Ν.Α.Ο. ΒΑΡΗΣ-ΒΑΡΚΙΖΑΣ  (11,12,13 Oκτ. 2013)

Πανελλήνιο Αγόρια TECHNO293 – U17

1. Αράπογλου Ανδρέας (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
2. Ναμίας Σάμυ  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
3. Αρβανίτης Θεοδωρής  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

Πανελλήνιο Αγόρια TECHNO293 – U15

1. Τσορτανίδης Λεωνίδας (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)
2. Δούκας Φαίδων (Ν.Ο. Λούτσας)
3. Βαμβακάς Στέλιος (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)

Πανελλήνιο TECHNO293  Νεάνιδες -U17

1. Δίβαρη Κατερίνα  (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
2. Ναταλία Αράπογλου (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
3. Αλίκη Καραντινού (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

Κατηγορία TECHNO293 – U13

1. Κόγιας Χάρης  (Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας)
2. Δίβαρης Χρήστος  (Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας)
3. Τσορτανίδης Πέτρος (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)

  • Διασυλλογικοί Αγώνες Ν.Ο Κατοίκων Βουλιαγμένης  (28-29/09/2013)

Αγόρια U17

1. Αράπογλου Ανδρέας (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
2. Ναμίας Θ.  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
3. Αρβανίτης Θ.  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

Αγόρια U15

1. Τσορτανίδης Λεωνίδας (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)
2. Δούκας Φαίδων (Ν.Ο. Λούτσας)
3. Βαμβακάς Στέλιος (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)

Κορίτσια (U15 & U 17)

1. Αράπογλου Ναταλία (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
2. Δίβαρη Κατερίνα (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
3.  Κωνσταντινίδου Σοφία  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

  • Διασυλλογικοί Αγώνες Ι.Ο.Π «Μπρεκουλάκης»  (21-22/09/2013)

Αγόρια U17

1. Αράπογλου Ανδρέας (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
2. Ναμίας Θ.  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
3. Αρβανίτης Θ.  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

Αγόρια U15

1. Βαμβακάς Στέλιος (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
2. Κόγιας Χάρης (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
3. Δίβαρης Χρήστος (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)

Κορίτσια (U15 & U 17)

1. Αράπογλου Ναταλία (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
2. Δίβαρη Κατερίνα (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
3.  Κωνσταντινίδου Σοφία  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

  • Διασυλλογικοί Αγώνες Ν.Ο. Βούλας (14-15/09/2013) – Ranking List

Αγόρια U17

1. Αράπογλου Ανδρέας (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
2. Αρβανίτης Θ.  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
3. Ναμίας Θ.  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

Αγόρια U15

1. Δούκας Φαίδων (Ν.Ο. Λούτσας)
2. Τσορτανίδης Λεωνίδας (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)
3. Κόγιας Χαρης(Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)

Κορίτσια (U15 & U 17)

1. Αράπογλου Ναταλία (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
2. Δίβαρη Κατερίνα (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
3.  Κωνσταντινίδου Σοφία  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

  • Διασυλλογικοί Αγώνες Ν.Ο. Κορθίου “Ανδρου (27-28/04/2013) – Ranking List

Αγόρια U17

1. Αράπογλου Ανδρέας (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
2. Μεγαρίτης Δημήτρης (Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης)
3. Αρβανίτης Θ.  (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

Αγόρια U15

1. Τσορτανίδης Λεωνίδας (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)
2. Δούκας Φαίδων (Ν.Ο. Λούτσας)
3. Βαμβακάς Στέλιος (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)

Αγόρια U13

1. Τσορτανίδης Πέτρος (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)
2. Καρβουνιάρης Γιάννης (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)
3. Κογιας Χάρης  (Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας)

Κορίτσια (U15 & U 17)

1. Δίβαρη Κατερίνα (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
2. Αράπογλου Ναταλία (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
3.  Καραντίνου Αλίκη (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

  • Διασυλλογικοί Αγώνες Ν.Ο. Βουλιαγμένης (9-10/03/2013) – Ranking List

Αγόρια U17

1. Αράπογλου Ανδρέας (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
2. Γεωργαρίου Πέτρος (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
3. Ναμίας Σάμυς (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

Αγόρια U15

1. Τσορτανίδης Λεωνίδας (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)
2. Βαμβακάς Στέλιος (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
3. Γιγίνης Γιώργος (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)

Αγόρια U13

1. Τσορτανίδης Πέτρος (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)
2. Καρβουνιάρης Γιάννης (Ν.Ο. Κορθίου Ανδρος)
3. Ζιντζόβας Ιάσονας (Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας)

Κορίτσια (U15 & U 17)

1. Δίβαρη Κατερίνα (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
2. Καραντίνου Αλίκη (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)
3. Αράπογλου Ναταλία (Ν.Ο. Βουλιαγμένης)

  • Διασυλλογικοί Αγώνες Ν.Ο. Κέκρωψ (30-31/03/2013)

U17 Overall

1. Μεγαρίτης Δημήτριος (Ν.Ο. Kατοίκων Βουλιαγμένης)
2. Παρούσης Γεώργιος  (Ν.Ο. Ελληνικών Θαλασσών)
3. Μπλατσούκας Γεώργιος (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)

U15 Overall

1. Δίβαρη Κατερίνα (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
2. Βαμβακάς Στέλιος (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
3. Μπουγάς Οδυσσέας (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)

 U13

1. Κόγιας Χάρης (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
2. Σιλιτζογλου Νίκος (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)

Κορίτσια (U15 & U 17)

1. Δίβαρη Κατερίνα (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)
2. Μαρίνου Ιωάννα (Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας)