ΟΜΙΛΟΙ

Oμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με την κλάση Bic Techno 293 :

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Ν.Ο.Β)

Phone 210 8962416 – 2108962142
Fax 210 8964022
Email nov@nov.gr
Web Page www.nov.gr
Contact Person

.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ (Ν.Α.Ο.Β.Β)

Τηλέφωνο 210 8974305
Φαξ 210 9653593
Email naovv.sail@gmail.com
Ιστοσελίδα  www.naovv.gr
Υπεύθυνος

.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΛΑΣΩΝ (Ν.Ο.Ε.Θ)

Τηλέφωνο 22940 56505, 22940 55423
Φαξ 22940 56507
Email
Ιστοσελίδα www.sailing-academy.gr
Υπεύθυνος

.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  (Ν.Ο.Κ.Β)

Τηλέφωνο 210 9671 142
Φαξ 210 8963 588
Email  nokb@otenet.gr
Ιστοσελίδα www.nokv.gr
Υπεύθυνος

.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ (Ν.Ο.Κ.Α)

Τηλέφωνο 6944 670 581
Φαξ
Email  info@noka.gr
Ιστοσελίδα www.noka.gr
Υπεύθυνος

.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ  (Ν.Α.Ο.Β)

Τηλέφωνο 210 8991 189
Φαξ 210 8991 193
Email  info@naov.gr
Ιστοσελίδα www.naov.gr
Υπεύθυνος

.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΚΡΩΨ  (Ν.Α.Ο.Κ)

Τηλέφωνο
Φαξ 22910-­90200
Email
Ιστοσελίδα www.naokekrops.gr
Υπεύθυνος

.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΤΣΑΣ  (Ν.Ο.Λ)

Τηλέφωνο
Φαξ
Email
Ιστοσελίδα
Υπεύθυνος